RozMed.pl

Rozliczenia z NFZ, ofertowanie do NFZ

Branża medyczna była, jest i nadal będzie taką, która się rozwija z roku na rok. Coraz nowsze wymagania ze strony pacjentów, placówek zdrowotnych i instytucji zewnętrznych powodują że należy na bieżąco podążać za tymi zmianami. Oprócz doskonałej znajomości aktów prawnych określających warunki realizacji określonych świadczeń dochodzą również te mówiące o zmianach w zakresie m.in. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Wprowadzone w 2020 roku erecepty, w 2021 eskierowania to tylko wybrane ze zmian za którymi trzeba podążać. Pomimo wielu obaw związanych z wdrożeniem, bieżącym wykorzystywaniem i być może trudności w ich uruchomieniu – z perspektywy czasu okazują się bardzo dobrym rozwiązaniem ułatwiającym nie tylko codzienną pracę placówki medycznej, ale również ułatwiają pacjentom korzystanie ze świadczeń.

Oprócz tych wymienionych elementów które są uruchomione i dalej „same” działają, aby zachować płynność finansową placówki medyczne muszą pamiętać o comiesięcznych rozliczeniach z NFZ. Ten proces jest ciągłym, który niekiedy wymaga znajomości w zakresie wymagań określających sposób realizacji świadczeń i wywiązywania się z zawartej z NFZ umowy. Wieloletnie doświadczenie pozwala na kompleksową obsługę nie tylko indywidualnych gabinetów lekarskich, ale również przychodni które mają podpisanych wiele umów w różnych zakresach. W dziale Oferta zapraszam do zapoznania się z zakresem usług z których mogą Państwo skorzystać.