Author Archives: admin

Zarządzenie Nr 52/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr  52/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Posted in REH, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment

Zarządzenie Nr 40/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 40/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Posted in REH, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment

Zarządzenie Nr 30/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 30/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Posted in REH, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment

Zarządzenie Nr 6/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 6/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Posted in REH, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment

Zarządzenie Nr 53/2010/DSOZ

Zarządzenie Nr  53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju  rehabilitacja lecznicza

Posted in REH, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment

Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Posted in POZ, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment

Zarządzenie Nr 16/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 16/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  4 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Posted in STM, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , , | Leave a comment

Zarządzenie nr 55/2010/DSOZ

Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Posted in STM, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , , | Leave a comment

Zarządzenie Nr 96/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 96/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Posted in AOS, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment

Zarządzenie nr 81/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Posted in AOS, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment