Category Archives: POZ

Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Posted in POZ, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment