Oferta

Rozliczenia z NFZ, ofertowanie do NFZ

Prezentowana oferta dotyczy jednorazowych czynności (wykonywanych okazjonalnie w sytuacji losowej, kiedy Państwa pracownik nie jest w stanie wykonać pewnych czynności) oraz stałej umowy (w takiej sytuacji realizacja ustalonego zakresu czynności spoczywa na barkach RozMed.pl). W skład oferty wchodzą poniższe:

Udział w kontraktowaniu z NFZ:

 • uzyskanie dostępu do portalu sprawozdawczego (SZOI / PŚ)
 • uzupełnienie struktury organizacyjnej i zasobów (koniecznych w dalszym procesie kontraktowania)
 • przygotowanie oferty o zawarcie umowy z NFZ (w odpowiedzi na zapytania ofertowe w trakcie trwania konkursu ofert)
 • pomoc w skompletowaniu całości dokumentów potrzebnych do złożenia oferty do NFZ
 • na przestrzeni ostatnich lat RozMed.pl uczestniczył w przygotowaniu i składaniu ofert w zakresach: POZ, STM, AOS, REH, SPO, SOK, OPH, UZD – sanatorium)
 • kontraktowanie dla nowych jak i dotychczasowcych świadczeniodawców

Bieżąca obsługa rozliczeń z NFZ:

 • przygotowanie i wysłanie do NFZ raportów statystycznych na podstawie wprowadzonych przez Świadczeniodawcę danych (możliwa jest również samodzielna ewidencja świadczeń – zależy od dokonanych ustaleń)
 • pomoc w poprawieniu świadczeń po weryfikacji ich po stronie NFZ (interpretacja błędów)
 • doprowadzenie rozliczeń do momentu wystawienia i wysłania faktury do NFZ (w tym faktury związane ze wzrostem wynagrodzeń personelu medycznego, opłatą ryczałtową za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń)
 • wysyłka list oczekujących
 • dbałość o terminowość prowadzonego rozliczenia z NFZ
 • administrowanie portalami NFZ (SZOI, AP-KOLCE, AP-DILO, eWUŚ, EZWM)

Jeśli szukasz pomocy w wyżej wymienionych zakresach (i nie tylko) – zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 501 232 851