Tag Archives: AOS

Zarządzenie Nr 96/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 96/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Posted in AOS, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment

Zarządzenie nr 81/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Posted in AOS, Zarządzenia Prezesa NFZ | Tagged , , | Leave a comment