Zarządzenie Nr 53/2010/DSOZ

Zarządzenie Nr  53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju  rehabilitacja lecznicza

Treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj: 053_2010_DSOZ

This entry was posted in REH, Zarządzenia Prezesa NFZ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.