Zarządzenie nr 55/2010/DSOZ

Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1), zarządza się, co następuje:

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj: Zarządzenie Nr 55_2010_DSOZ

Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj: 055_2010_DSOZ_zal

This entry was posted in STM, Zarządzenia Prezesa NFZ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.