Zarządzenie nr 81/2011/DSOZ

Zarządzenie Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj: 2011_081_DSOZ

This entry was posted in AOS, Zarządzenia Prezesa NFZ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.